ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องผลิตอิฐแผ่นฟรี

2024-01-01


การดำเนินการตาม "กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐประชาชนจีน" เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และการดำเนินการตาม "กฎหมายการอนุรักษ์พลังงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน" เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 ทำให้เกิดการพัฒนาอิฐไร้พาเลท เครื่องจักรมีความจำเป็น ดังนั้นข้อควรระวังในการสมัครรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเครื่องอิฐมีอะไรบ้าง?

ปัญหาทั่วไปต่อไปนี้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องอิฐไร้พาเลทไม่ร้ายแรง:

1. รายงานการสมัครโครงการและโครงร่างการเตรียมรายงานการศึกษาความเป็นไปได้แตกต่างกัน และข้อกำหนดกระบวนการทำงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและการประเมินสิ่งแวดล้อมก็แตกต่างกันด้วย

2. รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเครื่องจักรสร้างอิฐไร้พาเลทจำเป็นสำหรับการบันทึกโครงการเครื่องจักรสร้างอิฐไร้พาเลทในคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ การขอกองทุนพิเศษ หรือการขอสินเชื่อธนาคารในประเทศ

3. หากจำเป็นต้องตรวจสอบรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเครื่องจักรที่ใช้อิฐไร้พาเลท คุณจะต้องสร้างเวอร์ชัน PPT เพื่อตรวจสอบและรายงานด้วย

4. หากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเครื่องทำอิฐแผ่นฟรีของคุณต้องการสมัครขอยกเว้นภาษีอุปกรณ์ สมัครกองทุน เงินกู้ หรืออยู่ในรายชื่อโครงการหลักในท้องถิ่น รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของคุณจะต้องประทับตรา โดยควรมีคุณสมบัติระดับ A

5. องค์กรที่จัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และสามารถยืมตราประทับคุณสมบัติได้ คุณยังสามารถค้นหาหน่วยแสตมป์ของคุณเองได้

6. รายงานการอนุรักษ์พลังงานและรายงาน EIA โดยทั่วไปจะรวบรวมโดยสถาบันที่กำหนดโดยสำนักงานพลังงานในพื้นที่ ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน และสำนักคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และรายงานการศึกษาความเป็นไปได้โดยทั่วไปจะไม่ใช่สถาบันเดียวกัน

ข้างต้นเป็นบทสรุปของปัญหาทั่วไปในการศึกษาความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้สำหรับโครงการเครื่องผลิตอิฐไร้พาเลท ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้นและมีเวลาจำกัด
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy